Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Wengholm

Så här går det till

Under den första träffen bekantar vi oss med varandra och förvissar oss om att ett samarbete kommer att fungera (en förutsättning för en framgångsrik behandling). Vi börjar med en beteendeanalys som visar samspelet mellan individen och omgivningen. Vi sätter även upp mål.

Mellan träffarna skall patienten utföra vissa hemuppgifter. Vid den femte träffen gör vi en utvärdering och sätter nya mål.

Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Linjegatan 3, 302 50 Halmstad
Tel: 0706-41 59 23