Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Wengholm

Det här gör vi för den offentliga sektorn

Handledningsuppdrag

När vårdpersonal efter att ha gått utbildning i kognitivt förhållningssätt, kommer tillbaka till arbetsplatsen kommer det svåra momentet att omsätta det man lärt sig i handling. Här är handledning nyckeln. Vi handleder personal när det gäller förhållningssätt i arbetet.

Familjeterapi

Omvärldens krav och egna förväntningar innebär påfrestningar i många familjers relationer. Genom att använda kognitiv beteendeterapi i familjeterapin har vi nått mycket bra resultat. Tillsammans ser vi framåt och diskuterar hur vi löser de problem som finns.

Kognitiv terapi

Personer som på ett eller annat sätt har svårt att fungera i samhället kan göra stora framsteg med hjälp av kognitiv terapi. Vi utför uppdrag för vårdsektorn, skolor, kriminalvården, socialförvaltningar etc.

Introduktionskurser

Hel/halvdagsutbildningar i:

  • Neuropsykiatriska funktionshinder (ex: Aspbergers syndrom, ADHD)
  • Depression/utmattningssyndrom
  • Stresshantering
  • Personlighetsstörningar

På uppdrag av våra kunder genomför vi orienteringskurser i kognitivt förhållningssätt – baskunskaper som kan användas i den praktiska verkligheten. I kursen, som omfattar fem dagar, tar vi upp:

  • samtalsrelationen (samarbete, empati, struktur, sokratisk frågeteknik m m)
  • kognitioner (utvecklingspsykologi, problem- och målformulering, kognitiva modeller m m)
  • emotioner (fysiologiska reaktioner, kognitiv modell och praktiskt perspektiv vid ångesttillstånd)
  • depression (kognitiv modell, praktiskt perspektiv, även utmattningsdepression)
  • missbruk (kognitiv modell, motivations- och förändringsarbete, dubbeldiagnoser m m).

Vi utgår från kursdeltagarnas egna handledningsfall. Vi varvar teoriavsnitt med övningar, hemuppgifter och litteraturförslag.

Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Linjegatan 3, 302 50 Halmstad
Tel: 0706-41 59 23