Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Wengholm

Vem jag är

Gunilla Wengholm-Andersson

Socionom, legitimerad psykoterapeut, auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteende inriktade terapier. Efter 15 år som psykodynamisk terapeut arbetar Gunilla nu sedan år 2000 som leg. kognitiv psykoterapeut, med mottagning på Kronhusgatan 11 i Göteborg

Utbildning

1981Socionom examen Stockholm
1984 - 1986Steg 1 Familjeterapi utbildning
1992Steg 1 Psykodynamisk grundutbildning
1997Steg 1 Kognitiv Psykoterapiutbildning
2000Steg 2 Leg psykoterapeut med kognitiv inriktning
2002Auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteende inriktade terapier (SFKBT)
2002 - 2006ACT utbildning, handledning i ACT av psykiater/kognitiv psykoterapeut Niklas Törneke
2009Handledning KBT, Niklas Törneke

Erfarenheter

ÅrUppdragsgivareUppdrag
1981 - 1983Karolinska Sjukhuset
Psykiatriska kliniken
Kurator
1983 - 1988Södersjukhuset
Psykiatriska kliniken
Kurator
1988Alingsås sektorn
Psykiatriska kliniken
Startade Vårgårda/Herrljunga psykiatriska öppenvårdsmottagning
1988 - 2000Alingsås sektorn
Psykiatriska kliniken
Kurator
2001Kognitiv KompetensStartade egen verksamhet
Göteborgs första kognitiva mottagning
2001 - 2006Kognitiv KompetensKBT, handledning, utbildning
Patienter, par, familjer och ungdomar
2002 - pågårEnskilda företagHandledning i sin profession
Organisations utv. Krishantering
Personlighets utv.
2001 - pågårEnskilda patienterKBT, Utbildnings terapi Steg I / II
2001 - 2006Sjukvård, Psykiatri
Kommuner, FK, AF, VC
Introduktionskurser i KBT, 12x50tim
2001Grästorp Sosam-gruppHandledning
Fk, AF, Soc. Förvaltning
2001 - 2003Stenungsunds kommun
Socialförvaltningen
Handledning
2001 - 2003VC Göteborg
Kuratorer
Handledning
2002 - 2006Lillhagens sjukhus
Rättspsyk. Vårdkjedja
Avd.: 926, 925 / RPA-V
Handledning
2003 - 2004Mölndals LasarettHandledning steg 1 elever
Kognitiv grundutb.
2004 - pågarMellbygård
Vård o Gruppboende
Handledning
2005Mellbygård
Vård o Gruppboende
Handledning i KBT
2005 - 2009Lidköpings psykriatriska ÖV.KBT Handledning vårdpersonal
2005 - 2007Primärvården
9st vårdcentraler
Mitten Älvsborg
Långtidssjukskrivna patienter, KBT
ca: 550 samtal/år
2006 - pågårWengholm Kognitiv psykoterapiFortsatt verksamhet i egen regi, mottagningar i Göteborg, Alingsås
2006 - 2009Psykiater Inger JonssonKBT Handledning Läkarmottagning Lidköping
2006 - 2009Mariestad
Psykiatriska mottagning
KBT Handledning vårdpersonal
2007 - 2009Falköping
Psykiatrisk slutenvård
KBT Handledning
2007 - 2009Vårgårda skolsköterskorKBT Handledning
2009 - pågarSkolkuratorer HerrljungaKBT Handledning
2009 - pågarPrimärvården LidköpingLångtidssjukskrivna patienter, rehabiliteringsgarantin
2009 - pågarLänsförsäkringarRehabilitering smärtbehandling enligt KBT

Wengholm Kognitiv Psykoterapi
Linjegatan 3, 302 50 Halmstad
Tel: 0706-41 59 23